Homo Deus

Homo Deus

U kritički nahvaljenome međunarodnom bestseleru Sapiens povjesničar Yuval Noah Harari objasnio je kako je ljudski rod zavladao planetom. U knjizi Homo deus profesor Harari analizira budućnost čovječanstva predstavljajući viđenje sutrašnjice koje isprva djeluje neshvatljivo no vrlo brzo počinje izgledati neporecivo: čovječanstvo će izgubiti ne samo svoju prevlast nego i svoj smisao.

Harari, Yuval Noah: Homo Deus