Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Upitnik za samoprocjenu CENTAR ZA KULTURU ČEPIN 2023

Odluka o određivanju službenika za informiranje
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
Katalog informacija
Naknada za pristup informacijama

 

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje – MARIJA ČAČIĆ, mag.bibl.et mag.educ.philol.croat.
Telefon: 031/382-639
E-mail: knjiznica@czk-cepin.hr

 

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak: 09:00 – 19:00

 

Način predavanja zahtjeva:

Poštom: Centar za kulturu Čepin – Knjižnica
Službenik za informiranje
Kralja Zvonimira 98
31431 Čepin

 

Elektroničkom poštom: knjiznica@czk-cepin.hr
Faksom: 031/382-638

 

Obrazac:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija