Dokumenti

Strateški planovi

Programi rada

2024. (.PDF)

2023. (.PDF)

2022. (.PDF)

2021 (.DOCX)

2020 (.PDF)

2019 (.DOCX)

2018 (.DOCX)

2017 (.DOCX)

2016 (.PDF)

2015 (.PDF)

2014 (.PDF)

2013 (.PDF)

Financijski planovi

2024.

Financijski plan 2024-2025

Zahtjev za davanjem prethodne suglasnosti

Prethodna suglasnost na plan rada za 2024. i projekcije za 2025 i 2026

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog plana rada i Financijskog plana Centra za kulturu Čepin za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026

 

2023.

Financijski plan 2023-2025

1. rebalans proračuna za 2023

Zahtjev za davanjem prethodne suglasnosti

Prethodna suglasnost – 1. rebalans proračuna 2023

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 1. Izmjena Financijskog plana Centra za kulturu Čepin za 2023. godinu

Prijedlog ravnatelja – traženje suglasnosti na Plan rada i Financijskog plana za 2023. i projekcije fin. plana za 2024. i 2025.godinu

Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na Plan rada CZK Čepin za 2023. i fin. projekcije za 2024. i 2025.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog plana rada i Financijskog plana CZK Čepin za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025.

 

2022.

Financijski plan za 2022 – 2024

1. rebalans proračuna za 2022

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog plana rada i Financijskog plana Centra za kulturu Čepin za 2022. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025.

Prijedlog ravnatelja – 1. izmjena Financijskog plana za 2022.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 1. Izmjena Financijskog plana Centra za kulturu Čepin za 2022. godinu

 

2021.

Financijski plan 2021-2023. (.DOCX)

Izmjene i dopune financijskog plana Centra za kulturu Čepin za 2021.godinu

 

2020.

Financijski plan 2020. – 2022. (.XLSX)

1. rebalans za 2020. (.XLSX)

 

2019.

Financijski plan Centra za kulturu Čepin za 2019-2021. godinu (.DOCX)

1. rebalans proračuna Centra za kulturu za 2019 (.PDF)

2. rebalans proračuna Centra za kulturu za 2019 (.XLSX)

 

2016.-2019.

Financijski plan Centra za kulturu Čepin za 2017-2019. godinu (.XLSX)

Financijski plan 2016 – 2018 (.xls)

Rebalans proračuna Centra za kulturu Čepin 2018. (.XLSX)

 

2015.

Financijski plan Centra za kulturu Čepin za 2015. godinu (.xls)

Financijski plan Centra za kulturu Čepin za razdoblje 2015-2017. godine za prihode iz općinskog proračuna (.xls)

Rebalans financijskog plana 2015. (.xls)

Financijski izvještaji

2023:
1. PR-RAS CZK 2023
2. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2023.
3. POTVRDA O PREDANOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU ZA 2023.
4. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA 2023
5. REFERENTNA STRANICA

 

2022.
1. PR-RAS CZK 2022
2. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.
3. POTVRDA O UČITANOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU
4. POTVRDA REVIZIJE
5. REFERENTNA STRANICA
6. TABLICE

 

2021.
1.BILANCA
2.BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.
3.IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
4.IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
5.IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
6.IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
7.ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA
8.TABLICE
9.POTVRDA DRŽAVNE REVIZIJE
10.POTVRDA FINE

 

2020.
1. CZK PR-RAS 1-12-2020
2. BILJEŠKE-CZK 31.12.2020
3. TABLICE UZ BILJEŠKE
4. CZK POTVRDA FINE
5. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA 2020.

 

2019.
1. PR-RAS CZK 1-12-19
2. BILJEŠKE-CZK 31.12.2019
3. TABLICE UZ BILJEŠKE
4. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA 2019
5. CZK Potvrda Fine

 

2018.
1. PR-RAS CZK 1-12-18
2. BILJEŠKE-CZK 31.12.2018
3. TABLICE UZ BILJEŠKE

 

2017.
1. PR-RAS I BIL 31-12-17
2. BILJEŠKE 2017
3. TABLICE UZ BILJEŠKE
4. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA 2017

 

2016.
1. PR-RAS CZK 1-12-16
2. BILJEŠKE CZK 31.12.2016
3. TABLICE UZ BILJEŠKE

 

2015.
1. PR-RAS I BIL 1-12-15
2. BILJEŠKE 2015
3. TABLICE UZ BILJEŠKE

 

2014.
1. PR-RAS I BIL 1-12-14
2. OBVEZE-M 1-12-14
3. BILJEŠKE 2014
4. TABLICE UZ BILJEŠKE

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ( NN 17/19, 98/19, 114/22 )

Standardi za narodne knjižnice (NN 103/2021)

Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)

Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 37/11)