Dokumenti

Strateški planovi

Programi rada

2023. (.PDF)

2022. (.PDF)

2021 (.DOCX)

2020 (.PDF)

2019 (.DOCX)

2018 (.DOCX)

2017 (.DOCX)

2016 (.PDF)

2015 (.PDF)

2014 (.PDF)

2013 (.PDF)

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09, NN 17/19, 98/19)

Standardi za narodne knjižnice (NN 103/2021)

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)

Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 37/11)