Centar za kulturu Čepin

Čitajmo pjesnike

Ove se godine obilježavaju dvije značajne obljetnice: 550. godina rođenja i 510. godina smrti Džore Držića te 100. godina rođenja i 45. godina smrti Grigora Viteza. Stoga je Knjižnica Centra za kulturu Čepin, u drugoj polovici Mjeseca hrvatske knjige posvećenom pjesništvu, pripremila izložbu posvećenu ovoj dvojici pjesnika. Osim najznačajnijih karakteristika njihove poetike, korisnicima su izložena i njihova djela te djela koja se referiraju na njihovo stvaralaštvo iz fonda knjižnice.

Džore Držić pripada prvoj generaciji hrvatskih petrarkista i hrvatske renesansne književnosti. Uvažavajući srednjovjekovnu poetiku isključivo religioznih konotacija, Držić motive i odnose preusmjerava zemaljskom životu pa se uz motive Boga i smrti pojavljuje i ljubav prema ženi. Njegove su „Pjesni ljuvene“objavljene u „Ranjininu zborniku“ te tako očuvane i do današnjih dana. Prvi je hrvatski dramaturg, autor prve pastorale na hrvatskom jeziku „Radmio i Ljubmir“ Dijalog je to između dva pastira koji naglašava razliku između sela i grada, prirodnoga i umjetnoga.

Grigor Vitez je začetnik moderne hrvatske književnosti za djecu. U njegovoj poeziji razlikujemo dvije stvaralačke faze. U prvoj prevladavaju teme o Drugom svjetskom ratu i poraću, a drugu obilježava dječje pjesništvo koje karakterizira humor i poistovjećivanje s vizurom djeteta, a duhovitost i zaigranost postiže ritmom i rimom. Pjesme su mu prevođene na evropske jezike, a on je prevodio s evropskih jezika na hrvatski. Za književni je rad primio više nagrada. Nagrada za dječju knjigu u Hrvatskoj nosi njegovo ime, a ustanovljena je 1967. godine.

Izložbu je moguće pogledati od 08. do 15. studenoga.