INKLUZIVNE USLUGE U NAŠOJ KNJIŽNICI!

INKLUZIVNE USLUGE U NAŠOJ KNJIŽNICI!

Nakon opremanja Knjižnice osnovnom informatičkom opremom, koncentrirali smo se na nabavu opreme koja bi koristila osobama s teškoćama čitanja. Naime, Knjižnica je središnje mjesto informiranja u lokalnoj zajednici i mjesto koje osigurava slobodan prostor za susrete skupina iz zajednice. Ne smije se predvidjeti činjenica da su osobe s invaliditetom u nepovoljnijem položaju i imaju manja prava u pristupu informacijama, te je zadaća knjižnice smanjiti jaz i omogućiti normalan pristup knjižnici svima.

U želji da omogućimo pristup osobama s invaliditetom, 2016. godine smo, u suradnji s Općinom Čepin i Ministarstvom branitelja RH, postavili platformu za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kako bi se mogli samostalno dovesti iz prizemlja na kat na kojem je smještena Knjižnica.

Prošle smo godine nabavili ABC Maestro program za učenje čitanja, pisanja i tipkanja. Program je odlično rješenje za osobe koje imaju poteškoća s pažnjom i koncentracijom, finom motorikom, okulomotornom koordinacijom, vizualnom percepcijom, te za osobe s višestrukim teškoćama, disleksijom, disgrafijom te nerijetko kombinacijom istih.

Međutim, svjesni različitih vrsta invaliditeta i potreba za prilagodbom sadržaja svim osobama s invaliditetom, ove smo godine nabavili informatičku opremu za slijepe i slabovidne osobe.  Govorni program Jaws ili ‘Job access with speech’ je najpopularniji čitač ekrana na svijetu, napravljen za korisnike računala koji zbog gubitka vida nisu u mogućnosti vidjeti sadržaj na ekranu ili upotrebljavati miš. Jaws pruža izlazne informacije putem govora. Nadalje, nabavkom elektroničkog povećala omogućili smo slabovidnim osobama čitanje tiskanog sadržaja. Povećalo može uvećati tekst do 40 puta, promijeniti boju slova ili pozadine te kontrolirati svjetlost.

Također, posjedujemo i knjižnu građu s uvećanim tiskom, građu laganu za čitanje te priručnike o disleksiji i ostalim poremećajima čitanja.

Iako donedavno nismo imali opremu, djelovali smo na veću društvenu uključenost gluhih i nagluhih osoba u lokalnoj zajednici organiziranjem besplatnih tečajeva hrvatskog znakovnog jezika. Polaznici su imali priliku naučiti osnove znakovnog jezika i koristiti se osnovnim izrazima kako bi olakšali komunikaciju gluhim osobama s čujućima. U međuvremenu smo nabavili i priručnik pomoću kojeg svi zainteresirani mogu samostalno učiti hrvatski znakovni jezik.