Izložba “Ajmo HRVATI se s hrvatskim književnicIma!”

Izložba “Ajmo HRVATI se s hrvatskim književnicIma!”

U fokusu su ovogodišnjeg Mjeseca hrvatske knjige bili hrvatski autori odnosno hrvatska knjiga, pa je tema glasila Hrvatski autori u Godini čitanja, a moto Ajmo hrvati se s knjigom!
Drugu smo polovicu MHK posvetili hrvatskim piscima postavljanjem izložbe “Ajmo HRVATI se se hrvatskim književnicIma!”.
Izdvojili smo djela namijenjena djeci i mladima na Odjelu za djecu i mlade, a na Posudbenom odjelu za odrasle ona namijenjena odraslima, i to samo Nakladničku cjelinu Pet stoljeća hrvatske književnosti koja okuplja najrecentnija imena, a inače ju čuvamo u Zaštićenim zbirkama. Za sve ostalo nemamo prostora, opreme niti osoblja, ali to nije ni važno. Suvremenike i popularne naslove često predstavljamo na druge načine. Ovo je bila prilika izdvojiti najznačajnija imena koja su hrvatsku književnost pozicionirala u kontekstu svjetske književnosti.
Često svjedočimo potpuno krivom uvjerenju kako naši književnici ne znaju pisati što doista nije tako, samo ne poznajemo dovoljno svoju nacionalnu književnost. Upravo je sada bila prilika postaviti si izazov i to promijeniti: dati si za zadatak pročitati barem jednu hrvatsku knjigu.
Naši su korisnici rado razgledali izložbu i, potaknuti njome, odabrali upravo djelo nekog hrvatskog književnika.
Koristimo prigodu zahvaliti Ministarstvu kulture i medija RH na odobrenim sredstvima za nabavku novih žičanih panoa zahvaljujući čemu smo i mogli postaviti izložbu ovih razmjera.