Jednaka prava za svako dijete, izložba

Jednaka prava za svako dijete, izložba

U 2023. godini navršava se 20 godina otkako u Hrvatskoj djeluje pravobranitelj za djecu kao samostalno nezavisno tijelo, specijalizirano za prava djeteta. Pravobraniteljstvo istražuje povrede prava djece, upućuje preporuke za zaštitu prava djece te pomaže u širenju znanja o dječjim pravima. Dječja prava, zapisana u Konvenciji o pravima djeteta pripadaju svakom djetetu od rođenja do 18. godine. Potaknuti važnim datumima koji se obilježavaju tijekom studenog – Međunarodni dan tolerancije, Međunarodni dan srednjoškolaca, Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece te Svjetski dan prava djeteta; izložili smo stručnu građu te dječje knjige i slikovnice koje se bave pravima djece i tolerancijom. U Knjižnici je izložena i Konvencija o pravima djeteta pisana na jeziku bliskom djeci. Pozivamo vas da posjetite izložbu i informirate se.