Kad je vrijeme za ljubav

Tri desetljeća. Dvoje ljudi. Potreban je samo trenutak… Violet i Albert sreću se u trima različitim desetljećima. 1947. 1967. 1987. Svaki put kad se sretnu, imaju dvadeset godina. Svaki put, čim im se pogledi sretnu, čini se kao da satovi staju. Ali svako desetljeće nosi nove izazove za njihov odnos. A kad ono prođe, započinje nova ljubavna priča. Odnos između Violet i Alberta intenzivan je, a intenzivno je te puno mogućnosti i vrijeme u kojem se sreću. Sa svakim novim desetljećem moraju svladavati nove prepreke koje im postavljaju klasne i rodne razlike, povlašteno podrijetlo i osobne ambicije. Sa svakim susretom životi im se iz temelja mijenjaju…

Holly Williams – Kad je vrijeme za ljubav