NAŠA POLICA SA SLUŽBENIM PUBLIKACIJAMA EUROPSKE UNIJE

NAŠA POLICA SA SLUŽBENIM PUBLIKACIJAMA EUROPSKE UNIJE

Ovih smo dana inventar dopunili policom sa službenim publikacijama Europske unije.
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj provodi projekt kroz koji oprema narodne knjižnice širom RH brendiranim policama sa službenim publikacijama Europske unije, koje govore o njenim institucijama i politikama te obrađuju razne aktualne teme.
Zahvaljujemo i na polici i na publikacijama. Knjige će biti obrađene i dostupne u Čitaonici, a “Abeceda prava Europske unije“, koju smo dobili u više primjeraka, će moći i u posudbu. Dio brošura ćemo pohraniti u Čitaonici kako bi uvijek bile dostupne, a preostale primjerke korisnici mogu ponijeti. Kako smo mi i Zelena knjižnica, posebno nas vesele publikacije koje se odnose na zaštitu okoliša i recikliranje otpada.
Knjižnica je i inače mjesno informacijsko središte. Kako smo dio Europske unije, nabavljali smo dostupnu literaturu, ali sada raspolažemo većim i raznolikijim sadržajem.