Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Zbog konstantnog povećanja opsega poslova, u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ”Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”, tražimo 1 polaznika/cu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (diplomirani/a knjižničar/ka/informatolog ili prvostupnik/ca knjižničarstva/informatologije.) u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom. Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/(X(1)S(yd5m2dv0fhvz4d2qyqkqcvga))/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=97897460

U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke te priložiti:

 

  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaza o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima inamještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” br. 86/08, 61/11), ne starije od 6 mjeseci,
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih).

 

Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Kandidat koji bude odabran, bit će predložen Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju s onim kandidatom čije uključenje u program ”Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” odobri Zavod.

 

Prijave po ovom Pozivu podnose se na adresu: Centar za kulturu Čepin – Knjižnica, Kralja Zvonimira 98, 31431 Čepin, s naznakom ”Stručno osposobljavanje za rad”.