Naučite kako komunicirati putem Interneta – edukacija

Naučite kako komunicirati putem Interneta – edukacija

U utorak, 19. rujna, u Domu će se održati radionice o informatičkoj pismenosti – Naučite kako komunicirati putem Interneta. Radionice su namijenjene mladim i nezaposlenim osobama te osobama starije životne dobi i umirovljenicima.