OBAVIJEST KORISNICIMA O RADNOM VREMENU

OBAVIJEST KORISNICIMA O RADNOM VREMENU

U četvrtak (04.08.) Knjižnica će biti otvorena za korisnike od 09:00 – 13:00 sati.

Na praznike i blagdane ( petak 05.08. i ponedjeljak 15.08.) Knjižnica je zatvorena za korisnike.