OBAVIJEST KORISNICIMA O RADNOM VREMENU

OBAVIJEST KORISNICIMA O RADNOM VREMENU

U srijedu (15.06) i u utorak (21.06) Knjižnica će biti otvorena za korisnike od 09:00 – 13:00 sati.

Na praznike i blagdane Knjižnica je zatvorena za korisnike.