Radno vrijeme u petak, 17. studenoga

Radno vrijeme u petak, 17. studenoga

U petak, 17. studenoga, Knjižnica će biti otvorena za korisnike od 09:00 do 13:00 sati.