Centar za kulturu Čepin

U lipnju 50% popust na članarinu studentima

Nastavljamo s akcijama mjesečnog popusta za upis u Knjižnicu određenim kategorijama društva. Lipanj smo rezervirali za studente koji za svega 25,00 kn mogu koristiti službe i usluge Knjižnice godinu dana. Vrijeme je ispitnih rokova kada je Knjižnica najbolji izvor informacija i vrela za pripremu ispita. Osim toga, studenti mogu koristiti naša računala s pristupom internetu za pripremu svojih seminarskih, završnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

Ove ćemo godine proširiti Čitaonicu i stvoriti još bolje preduvjete našim studentima za učenje i pristup informacijama. Dođite i provjerite kako vam možemo pomoći!