Natječaji

Oglas se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog radnika, do povratka radnika s bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta, na radnom mjestu: 1. KNJIŽNIČAR – INFORMATOR: 1 (jedan) izvršitelj (m/ž), u punom radnom vremenu, uz probni rad od 2 (slovima: dva)...

Zbog konstantnog povećanja opsega poslova, u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ”Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”, tražimo 1 polaznika/cu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (diplomirani/a knjižničar/ka/informatolog ili prvostupnik/ca knjižničarstva/informatologije.) u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom....